Pierwsze promocyjne stoisko firmy zostało zaprezentowane w trakcie trwania 5. Biennale Sztuki Zewnętrznej “Out of Sth” w galerii BWA Awangarda we Wrocławiu. Firma Wykwitex zaprezentowała serię popiersi Bravo Girls, które przedstawiają bohaterki Wrocławia (Olgę Tokarczuk, Dorotę Monkiewicz, Basię, Natalię LL oraz Kingę Preis). Przed rozpoczęciem produkcji popiersi zorganizowaliśmy ankietę/badanie rynku, w której zapytaliśmy mieszkańców Wrocławia kogo uważają za zasługującego na szczególną nobilitacje mieszkańca Wrocławia i czyje popiersie chcieliby postawić u siebie w salonie.

W trakcie prezentacji naszej grupy w BWA Warszawa pokazaliśmy po raz pierwszy serię warszawskich bohaterek: Marii Janion, Andy Rottenberg i Doroty Masłowskiej.

 

 

 

ENG—> The company's first promotional stand was presented during the 5th Biennale of Urban Art Out of Sth at the BWA Awangarda gallery in Wrocław. The Wykwitex company presented a series of Bravo Girls busts that depict the heroines of Wrocław (Olga Tokarczuk, Dorota Monkiewicz, Basia, Natalia LL, and Kinga Preis). Before starting the production of sculptures, we organized a survey/market research, in which we asked the inhabitants of Wrocław whom they deem of a Wrocław inhabitant deserving special mention of ennoblement, and whose bust they would like to put in their living room.

During the presentation of our group at BWA Warszawa we showed for the first time a series of Warsaw heroines: Maria Janion, Andy Rottenberg and Dorota Masłowska.