Poza udziałem w wystawach sztuki współczesnej, zajmujemy się organizacją spotkań integracyjnych, loterii, towarzyskich meczów piłkarskich i wykładów. Nasze działania mają charakter performatywny, a większość z nich udało się zorganizować dzięki wsparciu m.in. Fundacji Sztuki Współczesnej IN SITU, BWA Wrocław, Art Walk Warszawa i BWA Warszawa.

 

ENG—> Apart from participation in contemporary art exhibitions, we organize integration meetings, lotteries,  football matches, and lectures. Our activities are performative in nature, and most of them have been organized thanks to the support of among others IN SITU Foundation for Contemporary Art, BWA Wrocław, Art Walk Warsaw and BWA Warszawa.

KOLACJA DLA EWY ZARZYCKIEJ // dinner for Ewa Zarzycka

WIELKA PIŁKA, KONTEKSTY 2018 // Big Ball, Konteksty 2018

SKY IS THE LIMIT, ART WALK //

KOLACJA DLA JAKUBA SYRKOWSKIEGO // dinner for Jakub Syrkowski

LOTERIA, BWA Wrocław //

the Lottery, BWA Wrocław

PREZENTACJA BIZNESOWA, Konteksty 2018 //

business presentation, Konteksty 2018