Nasza firma miała przyjemność brać udział w Otwartym Triennale w Orońsku. Oprócz prowadzonych przez organizatorów wydarzenia szkoleń zawodowych, debat i spotkań integracyjnych, nasi wykwalifikowani pracownicy zrobili wszystkim uczestnikom triennale równość.

 

Dla każdego uczestnika został wyprodukowany firmowy postument. Postumenty można przesuwać oraz zmieniać ich położenie, co pozwala na sprawdzanie równości w różnych okolicznościach oraz warunkach atmosferycznych.

 

 

ENG—> Our company had the pleasure to take part in the Open Triennial in Oronsko. Apart from professional training, debates and integration meetings conducted by the organizers of the event, our qualified employees created equality for all participants of the Triennial.

 

A company pedestal was produced for each participant. The platforms can be moved and their location can be changed, which allows to check the equality in different circumstances and weather conditions.